Hírek

„A klímakihívás határozott és merész fellépést tesz indokolttá” – egy klímaközgazdász gondolatai

A környezeti fenntarthatóság ma már nem egy olyan kérdés, mely a jegybankok és pénzügyi felügyelő szervek időhorizontján kívül esik, hiszen az árstabilitásra és a pénzügyi stabilitásra most is hatással van a klímaváltozás. A jegybankok számára már nem az jelenti a legnagyobb kihívást, hogyan egyeztessék össze a környezeti fenntarthatóságot saját intézményi céljaikkal, hanem sokkal inkább az, hogy miképp tudják folytatni a feladataik ellátását a környezeti fenntarthatósági célok integrálása nélkül – mondta el az Economania blognak Danae Kyriakopoulou klímaközgazdász.


Kolozsi Pál Péter (KPP): A klímaváltozás egyre inkább központi témává vált az elmúlt években – még a jegybankárok körében is, akiket hagyományosan a közgazdász szakma konzervatívjaiként szokás emlegetni. Véleménye szerint mi lehet a magyarázat erre a jelenségre, változásra?

Danae Kyriakopoulou (DK): A jegybankok klímaváltozás ügyével kapcsolatos érdeklődése az elmúlt két évben erősödött fel, de ez sokkal inkább egy lépcsőzetes fejlődés volt, mintsem egy hirtelen váltás. A 2008-as gazdasági világválság okozta sokk hatását itt is ki kell emelnünk, hiszen ez jelentősen motiválta a jegybankokat a jövőbeni, potenciálisan szignifikáns gazdasági instabilitást jelentő kihívások monitorozására.

A klímaváltozással kapcsolatos hozzáállásban a fő fordulópontot a 2015-ös párizsi éghajlatvédelmi egyezmény aláírása hozta el, mely egyértelműen jelezte mindenki számára: az egyezményben vállalt célok elérése kizárólag az addig megszokott irányelvek gyökeres megváltoztatásával lehetséges. Egy egyértelmű irányt jelölt ki tehát, mely alapján a jegybankok mint politikailag független, nem választott szervek felelősséget vállaltak, hogy felderítsék, mit jelent ez az irány a pénzügyi rendszer, valamint az ár- és gazdasági stabilitással kapcsolatos feladataik szempontjából. Felismerték, hogy az átalakuló irányelvek a pénzügyi rendszerre is hatással lesznek, így nekik is lépni kell. Egyik ilyen lépés volt a Pénzügyi Stabilitási Tanács által létrehozott TCFD-munkacsoport felállítása.

Országonként is meg tudunk nevezni fordulópontokat. Ilyen volt például az Egyesült Királyságban a 2008-as klímatörvény keretében létrehozott felhatalmazás, amely keretében a kormányzat a különböző kulcsfontosságú szervezetektől, köztük a Bank of England-től meghatározott időközönként jelentéseket kérhet be azzal kapcsolatosan, milyen lépéseket tettek a klímaváltozásra való felkészülésre. Az első ilyen jelentést a prudenciális szabályozó hatóság publikálta 2015-ben a klímaváltozás biztosítási szektorra gyakorolt hatásairól. Azóta két ilyen jelentés látott napvilágot, az utolsó 2021-ben a tőkekövetelmények szerepével kapcsolatban.

A legjelentősebb fordulópontot a jegybankok számára globálisan a jegybankokat tömörítő NGFS létrehozása hozta meg 2017 decemberében. Bár kezdetben a hálózat kevés taggal rendelkezett, eredményeik egyre több jegybankot győztek meg a csatlakozásról, az általuk képviselt keretrendszerek alkalmazásáról, rámutatva a klímaváltozás és a jegybankok irányelvei, intézkedései közötti kapcsolatra. Természetesen az egyéni szerepvállalások fontosságát sem lehet eléggé hangsúlyozni, kiemelten gondolok itt Mark Carney, Frank Elderson, vagy Luiz Pereira da Silva hozzájárulására.

KPP: A jegybankok támogathatják a harcot a klímaváltozással szemben, de egyedül nem nyerhetik meg. Hogyan látna egy, a jegybankok, a kormányok és a gazdasági szektor szereplői közötti lehetséges együttműködést a témában? Mit gondol, szükséges a nemzetközi kooperáció a klímaváltozás kapcsán az egyes jegybankok között?

DK: A klímaváltozás kihívását senki nem tudja egyedül megoldani, ez bármely intézménynek túl nagy falat ahhoz, hogy egyedül megoldást találjon, mindenképp szükség van a kormányok, a jegybankok, a különböző felügyelő és szabályozó szervek, valamint a pénzügyi szektor koordinált és szervezett együttműködésére.

Egymást kiegészítve, támogatva kell dolgozniuk, tekintve, hogy hatókörük, funkciójuk és eszköztáruk is különböző. Az elsődleges felelősség a kormányokat és egyéb, a társadalom által választott szerveket terheli, amennyiben nekik kell kijelölni azon irányelveket, melyek alapján a különböző nem-választott szervek, mint a jegybankok, cselekedni tudnak. Ilyen kijelölésnek mondhatjuk például a már említett párizsi éghajlatvédelmi egyezményt is.

Az irányelvek lefektetésén túl a kormányoknak további felelőssége eszköztáruk megfelelő „mozgatása”, hogy a pénzügyi rendszer éghajlati sérülékenységét kezelni tudják, és azon szektorokba tereljék a tőkét, ahol az átalakulásból adódó lehetőségek rejlenek. A klíma-téma kapcsán nem engedhetünk meg magunknak még egy olyan évtizedet, ahol kizárólag a monetáris politikára és a jegybankokra koncentrálunk. Ez a hozzáállás már a korábbi évek helyreállítási kísérletei során is megbukott, a klímaválság jelenlegi kezeléséhez pedig egészen biztosan nem lesz elég.

A kormányokkal való együttműködésen túl a jegybankoknak egymással is szükséges kooperációt kialakítani: ahogy azt az NGFS példája is mutatja, a klímaváltozásra való leghatékonyabb válaszok megtalálásához szükséges a tudás és a jógyakorlatok folyamatos megosztása egymással, hiszen ez még egy viszonylag feltérképezetlen terület mindenki számára.

KPP: Hogyan látja a klímaváltozás pénzügyi stabilitásra és inflációra gyakorolt hatását, a kiterjedés és az időhorizont függvényében?

DK: Nem kérdés, hogy az éghajlatváltozás makroszempontból kritikus jelenség. A gazdasági sokkok, amiket kivált, már most erősen éreztetik a hatásukat a pénzügyi stabilitáson és infláción is, és ez csak rosszabb lesz. Bár a környezeti kockázatok nem lineárisak, komplexek, gyakran erősen bizonytalanok és a „zöld hattyú” kockázatok közé sorolhatók, kimenetelük mértéke mégis legalább részben attól függ, miként lépnek fel, mit tesznek most a jegybankok és más döntéshozó szervek ezzel kapcsolatban.

Mindeddig a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásokat vizsgálták leginkább a jegybankok. A fizikai kockázatok a gazdasági aktivitásban és kereskedelemben keletkező zavarokat ragadják meg, kiemelten az eszközök pusztulását és a termelékenység csökkenését az emelkedő hőmérséklet, extrém időjárási jelenségek és természeti katasztrófák nyomán. Magukban foglalják továbbá a klímaváltozás által a biodiverzitásban okozott változásokat, veszteségeket is, mely közvetlen hatással van a mezőgazdasági szektorra, s így minden olyan pénzügyi intézményre, mely ahhoz kötődik.

A második csatorna a tranzíciós kockázatok széles csoportja – ezen kockázatokat a különböző irányelvekben, szabályozásokban, valamint technológiai és fogyasztási szokásokban beállt változások idézik elő. Ezek a változások a források szektorok közötti átcsoportosítását ösztönzik, mely, legalábbis rövidtávon, súrlódásokat és fennakadásokat okozhat. A legjelentősebb ilyen kockázat a gazdasági stabilitás szempontjából egy közelgő ’klíma Minsky pillanat’ lehetősége, mely egy széleskörű átárazási kockázathoz vezetne.

A jegybankok ezidáig viszonylag kevés figyelmet szenteltek a klímaváltozás inflációra és árstabilitásra gyakorolt lehetséges hatásaira, de mostanában már ezen témák is kezdenek előtérbe kerülni. A fizikai és átmeneti kockázatok koncepcióját itt is alkalmazhatjuk. Az egyre intenzívebb és gyakoribb természeti katasztrófák, valamint az időjárási mintákban egyre inkább nyomon érhető volatilitás hatással lehet a gazdasági teljesítményre, s ezáltal az árakra is. Ez az árak volatilitásának emelkedéséhez vezethet és megnehezítheti a jegybankok számára az inflációs előrejelzések és monetáris politikai döntések meghozatalát.

Az átalakulás magában mint a források szektorok közötti újraelosztása, legalábbis rövidtávon, kihat az infláció alakulására. Mint ahogy azt az EKB igazgatósági tanácsának tagja, Isabel Schnabel is egy nemrégi beszédében kifejtette: az energiaszektor csak egyike azoknak a szektoroknak, ahol a zöld-átalakulás elhúzódó inflációt okozhat. A fémek és ásványianyagok, különösen a fenntartható energia előállításához és közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges réz, alumínium és lítium iránt megnövekedett kereslet áremelkedést fog előidézi, úgynevezett zöld-inflációt generálva ezáltal.

KPP: A környezeti fenntarthatóság, valamint az árstabilitási és pénzügyi stabilitási célok rövidtávon egymással szembe mehetnek: hogyan oldaná fel ezt az ellentétet?

DK: A környezeti fenntarthatóság ma már nem egy olyan kérdés, mely a jegybankok és pénzügyi felügyelő szervek időhorizontján kívül esik, hiszen az árstabilitásra és a pénzügyi stabilitásra már most hatással van. Ennek egyik jele, hogy a természeti katasztrófák nyomán bekövetkezett globális veszteségek 2020-ben elérték a 210 milliárd dollárt. Az egyre gyakoribbá és egyre pusztítóbbá váló extrém időjárási jelenségek hatására a fizikai kockázatok egyre nőnek. A jegybankok számára tehát jelenleg nem az jelenti a legnagyobb kihívást, hogyan egyeztessék össze a környezeti fenntarthatóságot saját intézményi céljaikkal, hanem sokkal inkább az, hogy miképp tudják folytatni feladataik ellátását a környezeti fenntarthatósági célok integrálása nélkül. Egyre nehezebb ez utóbbit, azaz a zöld célok figyelmen kívül hagyását megmagyarázni.

A tranzíciós kockázatok tekintetében nyilvánvaló, hogy a zöld átalakulás folyamata rövidtávon súrlódásokat és áldozatokat fog okozni, ahogy a kormányok kijelölik átalakítási terveiket, s a gazdaság alkalmazkodik és újraallokálja a forrásokat az egyes szektorok között. Viszont az is nyilvánvaló, hogy a közelgő klímakatasztrófa árnyékában az átalakulás feltétlen szükséges. Az átalakulás és az azzal járó negatív gazdasági következmények tehát elkerülhetetlenek, így elsősorban arra kell koncentrálni, hogyan lehet ezt a negatív hatást minél inkább csökkenteni, kezelhetővé tenni, s minimalizálni a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásokat. A kockázatok előrejelzése és fokozatos kezelése csökkentheti a negatív hatások mértékét: a „túl kevés, túl későn”, vagy a „rendezetlen átalakulás” kimeneteit kell mindenképp elkerülni.

KPP: Egyik legfrissebb cikke azzal a címmel jelent meg, hogy „A jegybankoknak túl kell lépniük a kockázati szempontú hozzáálláson, és támogatniuk kell az átállást”. Mit ért pontosan ezalatt?

DK: A jegybankok ezidáig elsősorban a kockázati tényezők vizsgálatán keresztül foglalkoztak a klímaváltozás kérdésével, arra koncentrálva, hogyan hat a klímaváltozás a pénzügyi stabilitásra a korábban kifejtett fizikai és átmeneti kockázatok nyomán. Ez abból adódott, hogy ezen intézmények fő feladata az ár- és pénzügyi stabilitáshoz köthető.

Ugyanakkor néhány központi bank olyan másodlagos mandátummal is rendelkezik, mint a kormányzati gazdaságpolitika támogatása. Ezekben az esetekben a központi banknak jogi felelőssége is van azzal kapcsolatban, hogy elsődleges céljaival összhangban, a kockázatokon keresztül történő vizsgálatokon túl aktívan támogassa a zöldebb rendszerre való áttérést. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a klímaváltozás pénzügyi rendszerre való hatásait vizsgáljuk, hanem – egyfajta „kettős lényegesség” elvét követve -, azt is, hogy a pénzügyi rendszer egyes szereplőinek cselekedetei hogyan járulnak hozzá a klímakrízis gyorsulásához, vagy épp annak megoldásához.

A gyakorlatban ehhez az első lépést új eszközök kifejlesztése, valamint már a meglévők használata jelentené a piaci kudarcok kijavításának és a félreárazott kockázatok beépítésének érdekében. A jegybankok például újraértékelhetnék a piaci semlegesség elvét az eszközvásárlások kapcsán, mivel ezek bizonyítottan sokszor a szénkibocsátó vállalatoknak kedveznek, ellentmondva a kormány által képviselt nettó nulla kibocsátási terveknek. A jegybankok irányíthatnák a forrásaikat az eszközvásárlások során: a klímakrízist erősítő eszközök vásárlását visszafoghatnák, míg a zöldebb megoldásokat támogathatnák. További lehetőséget jelentenek a már több jegybank által is bevezetett zöld hitelprogramok, valamint a makroprudenciális eszközök, mint például a tőkekövetelmények szabályozása.

KPP: Hogyan látja a jegybankok szerepét a klímaváltozással szembeni harcban? Mit gondol, az általuk tett lépések mennyiben megfelelőek a rájuk bízott jogi felhatalmazások tükrében?

DK: A jegybankok hosszú utat tettek meg, mire felismerték, milyen szerepet játszhatnak az emberiséget ma leginkább fenyegető kihívás elleni harcban. Egy fokozatos, óvatos út volt ez, melyet mindig a rájuk bízott felhatalmazások kapcsán közelítettek meg. Erre részben magyarázatul szolgálhatnak a körülmények, melyekben a jegybankok klímatervezetei születtek.

A kritikus időszak Mark Carney 2015-ös ’a horizont tragédiája’ beszédétől, az NGFS 2017-es megalakulásán keresztül egészen 2019-ig tartott, amikor is az NGFS elérte, hogy tagjai már lefedték a világgazdaság és szénkibocsátók legnagyobb részét. Ez volt az az időszak, amikor – túl a világ- és euroövezeti válságon, de még a Covid-krízist megelőzően – a jegybankok a figyelem középpontjába kerültek épp azáltal, hogy addig nem lefedett területeken jelentek meg, különösen a fejlett gazdaságokban végrehajtott eszközvásárlások kapcsán.

Mindez döntően meghatározta, hogyan értelmezték és határozták meg a jegybankok a saját szerepüket a klímatervek kapcsán, ügyelve, hogy minden lépésüket a rájuk bízott felhatalmazásokhoz kössék, s a terveket a kockázatokra alapozzák. Az NGFS első, 2018-as jelentésében is ezt hangsúlyozta, miszerint a „klímával kapcsolatos kockázatok gazdasági kockázatok forrásai, ezáltal a jegybankoknak és gazdasági felügyelő szerveknek a rájuk bízott jogkörök értelmében felelőssége, hogy a pénzügyi rendszer ezen kockázatokkal szembeni ellenállóképességét biztosítsa”.

A klímaváltozás kezelése tehát elsősorban arról szól, hogy a jegybankok számára lehetővé tegye ezen stabilitási célok elérését. Egyértelmű, hogy az ezekkel a célokkal való foglalkozás már nem lehetséges a klímaváltozás pénzügyi rendszerre gyakorolt hatásainak megértése és az azokra való felkészülés nélkül. Bár a felelősség elsősorban a kormányokat terheli, a megoldást a jegybankok által felügyelt pénzügyi rendszer fogja finanszírozni. Minden kétséget kizáróan a jegybankoknak központi szerepet kell játszaniuk abban, hogy a kockázatok figyelembe legyenek véve, kifejezetten a piaci kudarcokkal való szembesüléskor. Sőt, a felhatalmazásokból adódóan néhányukra talán több felelősség is hárul majd.

A mai napig nem volt jellemző, hogy a jegybankok a mandátumuk szempontjából akárcsak kicsit is megkérdőjelezhető módon mertek volna cselekedni. Ez nem kifejezetten pozitív: a klímakihívás mértékét elnézve a jegybankok megengedhetnék maguknak, hogy határozottabban és merészebben lépjenek fel a kérdésben, ami visszatekintve történetükre, nem is annyira lehetetlen – vészhelyzetek esetében gyakran fordult elő, hogy ezek az intézmények hirtelen átgondolták a megközelítésüket.

KPP: A jegybankok egyre aktívabb megnyilvánulásai a környezeti fenntarthatóság kapcsán egyesek szerint megkérdőjelezhetik függetlenségüket, melyet árstabilitási mandátumuk joguk miatt ugyanakkor különösen fontos megőrizniük. Mit gondol erről a lehetséges konfliktusforrásról?

DK: A jegybankokat sok országban a legmegbízhatóbb közintézmények közé sorolják. Ez a bizalom fontos eszköz, ugyanakkor felelősség is, hiszen a bizalmat nem elég csak kivívni, meg is kell őrizni. Ehhez az szükséges, hogy a társadalom továbbra is független intézményként lássa a jegybankokat, amelyek hosszú távon gondolkodnak és cselekednek, nem pedig egy-egy politikai ciklusra vonatkozóan.

A klímaváltozás kérdése pont akkor bukkant fel a jegybankok napirendjén, amikor néhol nemkonvencionális monetáris politikájuk miatt függetlenségük támadások középpontjába került. Ez sokakat arra ösztönzött, hogy szkeptikusan és távolságtartóan álljon a klímával kapcsolatos kérdésekhez, félve attól, hogy meghozott döntéseit majd politikaiként értelmezi a társadalom. Yves Mersch, az EKB igazgatóságának tagja is erre figyelmeztette kollégáit egy 2018-as beszédében a jegybankok és a klímaváltozás kapcsán: „hosszú távon az árstabilitásra nem a klímaváltozás okozta relatív árváltozás jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem a jegybanki függetlenség elvesztése azáltal, hogy azok túlságosan belefolynak egy elosztási következményekkel járó politikai kérdésbe.”

Az idők azonban változnak. Minél többet tudunk meg a közelgő klímakatasztrófával, annak gazdaságra és pénzügyi rendszerre gyakorolt lehetséges hatásaival kapcsolatban, annál inkább válik nyilvánvalóvá, hogy a valódi kérdés ma már nem az, túl sokat tesznek-e a jegybankok a klímaválság kapcsán, és hogy elveszthetik-e ezáltal függetlenségük, hanem sokkal inkább az, hogy eleget tesznek-e, elég aktívak-e ezen a téren.

A jegybanki függetlenség melletti fő érvként hagyományosan a jegybankok árstabilitási célját szokás felhozni, vagyis hogy képesek legyenek hosszú távon biztosítani az árak stabilitását, nem esetleges rövidtávú célokban gondolkodni, mint a politikai alapokon választott intézmények általában. Ezen képesség elsősorban a megfelelő döntésekben és az eredmények felmutatásában rejlik, nem a döntésektől való merev tartózkodásban pusztán azért, hogy a függetlenség reputációja fennmaradjon. Ha a függetlenségük elvesztésétől való félelem megállítja a jegybankokat abban, hogy a megfelelő eszközöket használják a rájuk váró kihívásokkal szemben, akkor pontosan ez a távolságtartó hozzáállás lesz az, melynek következtében elvesztik valódi függetlenségüket.

KPP: Egyes jegybankok a prudenciális szabályozásokra koncentrálnak, mások inkább egyfajta zöld szemléletet igyekeznek beépíteni monetáris politikájukba, s megint mások a klímahatásokkal kapcsolatos jelentések kötelezővé tételében látják a megoldást: mit gondol ezekről? Ön szerint mi lenne a legmegfelelőbb eszköz, milyen rövidtávú javaslatai lennének a jegybankok számára a klímakihívással szembeni fellépés kapcsán?

DK: Az a legfontosabb, hogy minden jegybank, mely ezt eddig nem tette meg, fel- és elismerje a klímaváltozás messze nyúló hatásait, valamint kiterjessze vizsgálati keretrendszerét a szélesebb pénzügyi stabilitási hatásokat is felmérve. Az ezek nyomán született felismerésekre adandó megfelelő válaszok jegybankonként eltérőek, és alapvetően négy tényezőtől függnek.

Az első tényező a jegybankra vonatkozó felhatalmazások, jogosultságok köre. Az olyan jegybankok, melyek már a korábban is említett másodlagos mandátummal is rendelkeznek, sokkal merészebb lépéseket is felvállalhatnak, mint azon jegybankok, amelyek csak elsődleges, árstabilitási, vagy ár- és pénzügyi stabilitási felhatalmazással bírnak. Utóbbiak megpróbálhatják esetleg az adott kormánnyal, kormányokkal felvenni a kapcsolatot az ügyben, tárgyalásokat kezdeményezni velük annak érdekében, hogy a rájuk vonatkozó felhatalmazásokat és jogokat a jelen kihívásaira reflektálva átdolgozzák. 2021-ben pontosan ez történt az Egyesült Királyságban is, mikor a Bank of England hatáskörét módosították: az újrafogalmazott felhatalmazásba már kifejezetten bevették a bank klímacélokkal kapcsolatos kötelezettségeit is. Feltörekvő piacok és fejlődő gazdaságok esetében pedig az illetékes jegybankoknak gyakran van olyan, elsődlegesnél szélesebb jogköre, mely nyomán akár országaik fenntartható fejlődéssel kapcsolatos döntéseiben is részt vehetnek.

A második tényező az adott ország klímahelyzete. Néhány ország, kifejezetten a Dél országai sokkal kiszolgáltatottabbak a különböző természeti katasztrófáknak, azok társadalmi és gazdasági hatásainak, melyek kezelésére gyakran nem rendelkeznek megfelelő anyagi és egyéb erőforrásokkal. Ilyen esetekben megfelelő lépés lehet a biztosítási piac megerősítése, vagy épp a fentartható tőkepiacok fejlesztése. Olyan országok esetében, ahol az időjárási változások komolyabb fenyegetést jelentenek, mint máshol, az illetékes jegybankoknak tanácsos lehet a forrásokat az infrastruktúra klímareziliens szempontú átalakításába fektetni.

A harmadik tényezőt a gazdasági körülmények jelentik. Az olajexportáló országok gazdaságai például sokkal jobban kiszolgáltatottak az átmeneti kockázatok hatásainak, mint mások. Az olyan gazdasági rendszerek, ahol a pénzügyi szektor szerepe nem meghatározó, vagy a szürkegazdaság kiterjedt, lehet, hogy pénzügyi stabilitás szempontjából kisebb kockázatnak vannak kitéve, ámde így is negatív gazdasági következmények érhetik őket a klímaváltozás hatásai nyomán. Ezekben az esetekben, ha a pénzügyi stabilitás szempontjából akarjuk szemlélni a klímakrízist, akkor könnyen abba a hibába eshetünk, hogy a fától nem látjuk meg az erdőt.

A negyedik, s egyben utolsó tényező annak kérdése, hogy ’klímafejlettség’ szempontjából az adott jegybank éppen hol tart. Azon jegybankok, melyek később kezdték meg a klímaváltozással kapcsolatos vizsgálatokat és tevékenységeket, már nem engedhetik meg maguknak a lassú, fokozatos haladást. Minél hamarabb cselekedniük kell és felzárkózni a problémával már régebb óta foglalkozó kollégáikhoz, mert a klímaváltozás nem vár – senkire.

Kolozsi Pál Péter


Az interjú angol verziója itt érhető el. (Fordította: Kovács Alexandra)


Főoldali kép forrása: pixabay.com

Az eredeti blogbejegyzés az MNB Intézet Economania blog oldalán jelent meg. Forrás: economaniablog.hu

Ez a weboldal sütiket („cookie”) használ
Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Sütitájékoztatónkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket. View more
Cookies settings
Elfogadom
Nem fogadom el
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat: Kérjük, olvassa el Sütitájékoztatónkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket. Amennyiben nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet. A legnépszerűbb böngészőkben a letiltás mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet tudomást:
Save settings
Cookies settings