Rólunk

MNB Intézet:

Fenntartható Pénzügyek Központ

A Magyar Nemzeti Bank 2015 óta több felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. Ennek egyik kiemelt eredménye volt 2016-2021 között a Corvinus Egyetemen működő MNB Tanszék létrehozása, amely 2020-tól MNB Intézetként folytatta tevékenységét. A felsőoktatási reform előrehaladásával összefüggésben az MNB újraszervezte együttműködési megállapodásait, aminek következtében az MNB Intézet 2021-től a Neumann János Egyetem budapesti székhelyű MNB Tudásközpontjában folytatja szakmai tevékenységét (MNB Intézet: Fenntartható Pénzügyek Központ).
A korábban a Budapesti Corvinus Egyetemről is ismert oktatói gárda jelenleg a Neumann János Egyetemen végzi oktató-kutatói tevékenységét.

A Magyar Nemzeti Bank célja, hogy emelje a magyarországi közgazdasági oktatás színvonalát és növelje az általános közgazdasági műveltséget oktatási programok szervezésével és támogatásával, kiemelkedő tehetségek egyéni gondozásával és olyan képző műhelyek (nemzetközi szintű doktori iskola, kutatóközpont) létrehozásával és működtetésével, amelyeket közvetlenül a jegybank vagy az általa alapított intézmények irányítanak, valamint olyan kiállítások szervezésével, amelyek a nagyközönség számára látogatói élményt nyújtva bővítik a pénzügyi ismereteket.
A Közgondolkodási Program kiemelt célja, hogy

Róunk

emelje a magyarországi közgazdasági oktatás színvonalát és növelje az általános közgazdasági műveltséget oktatási programok szervezésével és támogatásával, kiemelkedő tehetségek egyéni gondozásával;

segítse elő az általános pénzügyi műveltséget és tájékozottságot rendezvények, kiállítások szervezésével, kiadványok megjelentetésével;

a magyar kutatók és a felsőoktatásban dolgozó oktatók a közgazdaságtan és pénzügyek területén minél több, nemzetközileg is elismert színvonalú szellemi alkotást hozzanak létre és tegyenek közzé;

a magyar kutatók számára könnyebben elérhetővé váljanak a közgazdaságtan új megközelítései;

Magyarország a következő évtizedekben felkerüljön a modern közgazdasági gondolkodás térképére.

Az MNB és az egyetemek közötti együttműködések célja, hogy a közgazdászképzés meghatározó hazai intézményeiben elősegítse az oktatás színvonalának emelését, az oktatási innovációt, a minőség fejlesztését, illetve a hallgatói teljesítmények ösztönzését, melyek érdekében a jegybank számos szakmai tevékenységhez nyújt szakmai és anyagi támogatást. Az egyes intézményekkel kötött támogatási programokat a felek minden tanév végén közösen értékelik annak érdekében, hogy az eredmények és tapasztalatok tükrében fejlesszék azokat tovább.

Az egyetemi együttműködések keretében az MNB kiemelt egyetemi partnerei számára sokrétű támogatást nyújt, beleértve az oktatásfejlesztést, a képzési kínálat szélesítését, versenyek, rendezvények, műhelyek szervezését, a tudományos munka elősegítését. A kiemelt partnerek mellett az MNB több más egyetemmel is együttműködést folytat a korszerű közgazdasági képzés elősegítésére.

További információk a Magyar Nemzeti Bank oktatási tevékenységéről.