Felvételi információk

Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszak

Tarts lépést a jövővel! Versenyképes tudás, nemzetközi színvonalon!

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A szóbeli vizsga egy szakmai és motivációs beszélgetés, amely a szakmai elhivatottság és a tanulmányi motiváltság felmérését jelenti. A szóbeli vizsga személyes és online formában is szervezhető. A szóbeli vizsga pontos időpontjáról és helyéről a jelentkezők e-mail címére küldenek tájékoztatást a vizsga előtt legkésőbb 2 héttel. Ezen behívólevélben közlik a szóbeli vizsga 4 000 Ft-os intézményi díjának átutalásához szükséges információkat is.

Ösztöndíj

A legmagasabb felvételi ponttal rendelkező 30 felvett hallgató havi nettó 250 000 Ft intézményi ösztöndíjban részesül. Ezen felül további 25 hallgató pedig havi nettó 150 ezer forintos ösztöndíjban részesül.

Általános információk

A képzés helyszíne: Budapest (1117, Bp. Infopark sétány 1., I épület)

A képzés nyelve: magyar

A képzés munkarendje: nappali

A képzés finanszírozás: 280.000 Ft/félév önköltségi díj

Kapacitás (min.<max.): 5 < 55 fő

Képzés ideje: 4 félév

Képzési terület: Gazdaságtudomány

Felvételi információk

A nemzetközi gazdálkodás
A szakra való belépés feltételei

Elsősorban számításba vehető alapszakok:

az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a gazdaságtudományok képzési területről a nemzetközi gazdálkodás, gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, a közszolgálati, valamint társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.

Figyelembe vehetők továbbá:

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Jelentkezés a felvi.hu-n keresztül

A felvételi jelentkezést kizárólag elektronikusan, a Felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül lehet benyújtani az alábbi linken:
https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli

Az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje:

2023. február 15.

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a felvi.hu-n.

A járványidőszak alatt elsődlegesen online biztosítjuk a jelentkezők számára a felvételivel kapcsolatos tájékoztatást és ügyintézést.

Bármilyen kérdés esetén elérhet minket az alábbi elérhetőségek egyikén.

KAPCSOLAT

Felvételi pontok számítása

A felvételi eljárás során szerezhető maximális összpontszám 100 pont, amely a felvételi vizsga eredményéből (90 pont) és a többletpontokból (maximum: 10 pont) adódik össze. A felvételi szóbeli vizsga elsősorban a szakmai elhivatottság és a tanulmányi motiváltság felmérésére fókuszál.

Pontszámítás

Felvételi pontok

  • szakmai és motivációs beszélgetés: 90 pont*

Többletpontok (minden szak esetében): maximum 10 többletpont adható.

  • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    • fogyatékosság: 5 pont
    • gyermekgondozás: 5 pont
    • hátrányos helyzet: 5 pont

*A felvételi interjún való részvételhez a jelentkezők behívó levelet kapnak az intézménytől a jelentkezők által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőségre, mely tartalmazza a részvételre vonatkozó információkat és a vizsgafeltételeket.