Mesterszak felépítése

1. félév

A hallgatók az első félévben elsajátítják a legfontosabb gazdaságtudományi és közgazdaságtudományi alapismereteket. Megtanulják a döntéselméleti és mikroökonómiai alapokat és azok gyakorlati alkalmazási lehetőségeit, valamint betekintést nyernek a modern adatelemzési módszerekbe, az adatok és adattáblák képi és grafikus megjelenítésébe. Megismerik továbbá a modern makroökonómia alapfogalmait, eszköztárát és főbb modelljeit.

A módszertani alapok átadásán túl nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai kommunikációs készségek fejlesztésére is, így írástechnikai és prezentációs készségfejlesztő modulokat is beépítettünk a tantervbe. Alapozó tárgyaink célja a hallgatók közgazdasági, gazdaság-politikai logikájának, a hírek és események értelmezési képességének az erősítése. Átfogó ismereteket nyújtunk a nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézményrendszer működéséről, valamint a magyar gazdaságpolitika rendszerváltás utáni évtizedeiről is.

Mesterszak

2. félév

A második félévben a hallgatók megismerik az adatalapú gazdaságpolitika rejtelmeit. Részletesen elmerülnek a monetáris politika elméleti kereteiben, valamint nemzetközi esettanulmányokon keresztül betekintést nyernek annak gyakorlati alkalmazásába is. Megtanulják a legmodernebb idősoros és panel adatelemzési módszereket és előrejelzési technikákat.

A félév során további olyan témakörökkel találkozhatnak a hallgatók, amelyek ismerete elengedhetetlen egy közgazdász számára, ugyanakkor a legtöbb intézmény nem építi be kellő mértékben az oktatási portfóliójába. Megismerik a befektetések és portfólió képzések alapjait és elemzési formáit, valamint részletes képet kapnak a bankok működéséről, bankrendszer gazdaságban betöltött szerepéről, illetve a pénzügyi rendszer egészéről. Napjaink átfogó globális és regionális folyamatait is áttekintjük és feltárjuk a világrend átalakulását vezérlő geopolitikai-gazdasági mozgatórugókat, és az eurázsiai együttműködésben rejlő lehetőségeket.

3. félév

A hallgatók a harmadik szemeszterben tovább mélyíthetik szakmai tudásukat makroökonómiai és ökonometriai témákban. Bemutatjuk, hogy miként lehet elemezni a rendszerszintű pénzügyi válságokat, és az azokat követő recessziókat, elemezzük a világgazdasági eseményeket, és a nemzetközi gazdaságpolitika aktuális problémáit, valamint megtanítjuk a legmodernebb makroökonometriai elemzési technikákat. Olyan ismereteket adunk át hallgatóinknak, melyeket napjaink tankönyveiből nem szerezhetnek meg, ám a mindennapi életünket alakító gazdaságpolitika szempontjából nagyon meghatározóak. Kielemezzük napjaink gazdaságpolitikai kihívásait, amelyeket jelentős részben a 2020-as koronavírus-pandémia váltott ki, illetve betekintést nyújtunk a mesterséges intelligencia és gépi tanulás módszertanába. A hallgatók továbbá a gyakorlatban is használható tudást szereznek a pénzügyi piacok működéséről és összefüggéseiről, az elméleti háttér alapos ismerete mellett.

4. félév

A képzés utolsó félévében a szakdolgozat összeállításán van a legnagyobb hangsúly. A projekttárgy célja, hogy segítse a hallgatókat szakdolgozatuk elkészítésében, támaszkodva korábbi tárgyaik tananyagára. A témához és hallgatóhoz rendelt konzulens útmutatásával, szakirodalmak feldolgozásán, kutatómunkán keresztül készíthetik el végzős hallgatóink diplomamunkájukat.

A hallgatók ezen felül további innovatív témákba nyerhetnek betekintést: megismerhetik a különböző pénzügyi befektetéseket a digitális eszközök korában, illetve betekintést nyújtunk a zöld gazdasági átállásba, és a gazdaságpolitika zöld szempontokkal való kiegészítésébe.